Vodní nádrže 2013

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními státními podniky Povodí a dalšími partnery sezvalo vodohospodáře a spřízněné odborníky na konferenci Vodní nádrže 2013, která se konala pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Jihomoravského kraje. V pořadí již druhý ročník se opět konal v prostorách brněnského hotelu Voroněž, který byl schopen svými prezenčními prostory poskytnout vhodné a dostatečné zázemí pro více jak 240 zúčastněných hostů.