Důležité termíny

Pro účastníky

  • zaslání závazné přihlášky: 10. březen 2025
  • platba vložného do: 10. březen 2025

Pro partnery

  • uzavření smlouvy o partnerství: 14. března 2025
  • odevzdání propagačních materiálů: 26. březen 2025