O konferenci

Konference Vodní nádrže 2025 je odborná vodohospodářská konference, jejímž středem pozornosti zůstávají klimatické změny a jejich dopad na zajištění dodávek pitné vody, na hydrologii, na zvyšující se eutrofizaci vod, na zranitelnost kvality vody a s tím související ochranu vodních zdrojů. V letošním ročníku se zaměříme především na dvě zásadní adaptační opatření: na zvyšování míry akumulace povrchových vod (posílení vodních zdrojů) a na snižování vypouštěného znečištění do povrchových vod zpřísněním platné národní legislativy.

Harmonogram konference

2. 4. 2025 - odborné přednášky a diskuze 9:00–18:00, od 19:00 společenský večer
3. 4. 2025 - odborné přednášky a diskuze 9:00–11:00

Místo konání

OREA Congress Hotel Brno disponuje největšími víceúčelovými kongresovými prostory v Brně. Díky nedávné rekonstrukci mají nejmodernější technické vybavení a jsou plně klimatizované.

konferenční sál