Vodní nádrže 2012

Program konference Vodní nádrže 2012 ke stažení zde

Sborník konference Vodní nádrže 2012 ke stažení zde

Postery:

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Společná opatření v oblasti vod na hraniční řece Dyji

Jakostní model povodí Svratky nad VN Brno

Kvalita sedimentov vybraných vodných nádrží na Slovensku

Měřící loď Povodí Moravy, s.p.

Monitoring stojatých vod v povodí Moravy

Návrh nových ochranných pásem vodního zdroje VN Vír I

Rybářské obhospodařování vodárenských nádrží

Struktura fytoplanktonu ve VN Brno v letech 2010-2012

Závěr konference VN 2012 naleznete zde

Reference: konferenci VN 2012 se věnoval informační portál Naše voda: 

příspěvek  Pavla Punčocháře (ministerstvo zemědělství) 

příspěvek Marka Viskota (Povodí Moravy, s.p.) 

První ročník konference Vodní nádrže 2012 okomentoval například státní podnik Povodí Vltavy ve svém magazínu: