Vodní nádrže 2019

Ve dnech 23. - 24. října 2019 se v Brně uskutečnila vodohospodářská konference
Vodní nádrže 2019.

Optimalizace vodohospodářského řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy Povodí Odry
(Břetislav Tureček, Petr Březina, Lukáš Pavlas, Pavel Fošumpaur)

Metodika pro vymezení úseků vodních toků s významným ovlivněním průtoku provozem akumulačních nádrží
(Karel Březina, Vojtěch Sýs)

Dopad špičkového režimu na reprodukci bolena dravého 
(Daniel Bartoň, Allan T. Souza, Petr Blabolil, Jan Kubečka, Marek Šmejkal)

Nádrže a minimální průtoky ve vodních tocích
(Vojtěch Broža)

Úloha vodních nádrží v suchých letech 
(Marek Viskot)

Koncepční příprava VD Vlachovice
(Prokop Galatík, Jiří Švancara, Daniel Brázda)

Robustnost návrhu zásobního objemu nádrže Vlachovice v podmínkách nejistotyklimatické změny
(Daniel Marton, Kateřina Knoppová, Petr Štěpánek)

Meteorologické podmínky výskytu sucha
(Jaroslav Rožnovský, Jaroslav Střeštík, Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček)

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině
(Kamila Osičková, Miriam Dzuráková

Návrh malých vodních nádrží 
(Petr Doležal, Jana Konečná, Petr Karásek)

Prevádzka a skúsenosti s MVN v správcovskom území Správy povodia dolnej Nitry
(Jozef Hudec, Miroslav Tomko)

Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda
(Jakub Borovec, Felipe Bretón, Jiří Jan)

Kvalita sedimentov vybraných vodných nádrží na Slovensku
(Pavel Hucko, Vladimír Roško, Ladislav Babej)

Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření
(Josef Krása, Miroslav Bauer, Barbora Jáchymová, Jan Devátý, Tomáš Dostál)

Vplyv zanášania na prevádzku vodných nádrží na východnom Slovensku
(Dušan Mydla, Lucia Hrabčáková)

Stav sedimentov významných vodných stavieb na Váhu
(Andrej Šille, Michal Mičuda)

Emise dusíku a fosforu v závislosti na velikosti obce, typu vodohospodářské infrastruktury a průtoku
(Daniel Fiala, Anna Kólová, Lenka Matoušová, Pavel Rosendorf, Lada Stejskalová, Miroslav Váňa)

Povodí VN Hracholusky: fosfor a samočištění v Kosovém potoce
(Michal Marcel, Jindřich Duras)

Matematické modelování dopadu opatření na vnos živin do nádrže Hracholusky
(Pavel Tachecí, Markéta Součková)

Komplexní soubor opatření pro zamezení vnosu fosforu do vodní nádrže Hracholusky
(Lukáš Vlček, Pavel Tachecí, Jindřich Duras)

Projekt Hracholusky – chování nádrže
(Jindřich Duras, Michal Marcel)

Nádrž Landštejn – od oligotrofie k eutrofii … nevratně?
(Rodan Geriš, Dušan Kosour)

Predikce koncentrace fosforu a trofie v údolních nádržích
(Josef Hejzlar, Jiří Kopáček, Yuliya Vystavna)

Eutrofizace Staňkovského rybníka, aneb kde jsou příčiny zhoršující se kvality vody této významné rekreační lokality?
(Jan Potužák, Jindřich Duras, Michal Marcel, Libor Pechar, Marek Baxa, Zdeňka Benedová, Martin Musil, Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová)

Efektivita regeneračních zón při čištění vod na přírodních koupalištích
(Marek Baxa, Zdeňka Benedová, Lenka Kröpfelová, Dana Vlková, Jana Šulcová)

Riziko výskytu pesticidů a produktů jejich rozkladu na vodárenské nádrži Vrchlice
(Martin Ferenčík, Václav Koza, Luděk Rederer)

Možnosti přístupů ke snížení zatížení povrchových vod rezidui přípravků na ochranu rostlin v povodí vodárenských zdrojů na příkladu VN Švihov
(Marek Liška, Jakub Dobiáš, Antonia Metelková, Antonín Zajíček, Petr Fučík)