Vodní nádrže 2022

Ve dnech 26. - 27. října 2022 se v Brně uskutečnila vodohospodářská konference
Vodní nádrže 2022.

Sborník konference Vodní nádrže 2022 ke stažení:

malé rozlišení (11,9 MB)

Prezentace ke stažení

Správa vodních nádrží

9:40 VD Vlachovice – komplexní přístup k přípravě záměru

Galatík P.

10:00 Radosti a starosti na vodní nádrži Rozkoš

Ferbar Petr, Medek J., Rederer L.

10:20 Hydrologické extrémy počas doterajšej prevádzky VS vodárenská nádrž Bukovec

Mydla D., Mazáč

10:40 Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data

Marton D., Jílek D.

___________________________________________________________________

Klimatická změna a nové vodní zdroje

11:20 Dopady klimatické změny na zajištění odběrů vody z vodárenských nádrží  

Vizina A., Vyskoč P.

11:40 Koncept vodohospodářského řešení vybraných nádrží z generelu LAPV v povodí Dyje pro hodnocení adaptačních opatření proti dopadům klimatických změn

Trnka M., Kotaška S., Říha J., Zeman E., Fischer M.

12:00 Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny

Mácová K., Havlíček V., Heřmanovský M., Fošumpaur P., Březina K. , Hanel M., Horský M., Kašpar T., Sýs V.

12:20 Hodnotenie možného vplyvu klimatickej zmeny na vybraných vodných nádržiach počas suhých rokoch v období pozorovania

Poórová J., Melová K., Lovásová Ľ., Jeneiová K., Labat M. M.

___________________________________________________________________

Výstavba a rekonstrukce vodních nádrží

13:40 Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany Přírodní rezervace Věstonická nádrž a Ptačí oblasti Střední nádrž VD Nové Mlýny a vodohospodářské funkce soustavy

Fína D., Tůma A., Viskot M.

14:00  Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička

Brouček M., Hejzlar J., Říha J., Satrapa L.

14:20 Povodňová ochrana území pod Vltavskou kaskádou při stavbě doplňkového bezpečnostního přelivu

Březina K., Kendík T.

14:40 Vodná stavba Ružiná, oprava objektov

Gábor P. a kol.

___________________________________________________________________

Eroze, sedimenty a opatření v povodích vodních nádrží

15:00 Historický vývoj zanášení horní nádrže vodního díla Nové Mlýny

Zachoval Z.

15:20 Vybrané kvalitativní ukazatele rybničních sedimentů (PAU) vs. legislativou nastavené limitní hodnoty

Šulcová J., Baxa M.,

15:40 Posouzení podílu sedimentů na eutrofizaci nádrží a možností nápravných opatření

Borovec J., Krása J., Jan J., Osafo N., Hubáček T.


___________________________________________________________________

 Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin – I. část

16:40 Osud fosforu z komunálních zdrojů na příkladu povodí VN Švihov

Fiala D.

17:00 VD Brno – vyhodnocení opatření k obnově rovnováhy kvality vody

Tůma A.

17:20  Úloha rybníků při snižování dotace fosforu do vodního díla Orlík

Čejka1 F., Ryšavý S.

Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin – II. část

9:00 Živinové parametry rybničních sedimentů

Kopp R.

9:20 Rybník Rožmberk – látková bilance a kvalita vody

Potužák J., Mondeková A., Duras J., Marcel M.

09:40  Fosfor, eutrofizace vod – technické možnosti a současný přístup k řešení

Foller F. a kol.

10:00 Modelovaní erozních zdrojů znečištění fosforem v povodí Labe

Jáchymová B., Rosendorf P., Winterová J., Krása J., Bauer M., Dostál T.

___________________________________________________________________

Ochrana jakosti povrchových vodních zdrojů

10:40 Bisfenoly v povodí VN Švihov na Želivce

Liška M., Balejová M.

11:00 VN Kamenička-vývoj oživení fytoplanktonem v závislosti na provozních manipulacích

Janeček E.