Ve dnech 3. - 4. října 2017 se uskutečnil IV. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017, kterou pořádalo Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, dalšími státními podniky Povodí a partnery. 

Děkujeme všem účastníkům za účast a již nyní Vás srdečně zveme na další ročník -
konferenci "Vodní nádrže 2019".