Zveme Vás na 6. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí

Vodní nádrže 2022,

který se bude konat 26. - 27. října 2022 v Brně.

pozvánka na konferenci