Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, dalšími státními podniky Povodí a partnery pořádá ve dnech 

3. - 4. října 2017 v Brně, v hotelu Holiday Inn,

čtvrtý ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017.

Těšíme se na Vás!