Důležité termíny

Pro účastníky

 závazné přihlášení: 30. září 2022 
 platba vložného do: 14. říjen 2022

Pro přednášející

 zaslání abstraktů přednášek: 31. květen 2022
 vyrozumění o zařazenído programu: 1. červenec 2022
 zaslání finálního textu pro sborník: 16. září 2022

Pro partnery

  • odevzdání propagačních materiálů: 20. říjen 2022