Důležité termíny

Pro účastníky

 platba vložného do: 14. říjen 2022

Pro partnery

  • odevzdání propagačních materiálů: 20. říjen 2022