Důležité termíny

Pro účastníky

Pro přednášející

  • zaslání abstraktu přednášky: 14. červen 2019
  • vyrozumění o zařazení do programu: 1. červenec 2019
  • zaslání finálního textu pro sborník: 16. září 2019

Pro partnery

  • odeslání smlouvy o partnerství: 30. září 2019
  • odevzdání propagačních materiálů: 11. říjen 2019