Důležité termíny

Pro přednášející

  • termín pro zaslání finálního textu pro sborník: 21. srpen 2017

Pro účastníky

  • zaplacení registračního poplatku: 15. září 2017

Pro partnery

  • odeslání smlouvy o partnerství: 21. srpen 2017
  • odevzdání propagačních materiálů: 18. září 2017