O konferenci

Konference Vodní nádrže 2019 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství (zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.).

Harmonogram konference

23. 10. 2019 - odborné přednášky a diskuze 9:30–18:30, od 19:00 společenský večer
24. 10. 2019 - odborné přednášky a diskuze 9:30–14:00

Akreditace

Organizátoři požádali Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace ve smyslu § 5 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Záštity

Konference se koná pod záštitou: