Kontakty

Ivana Frýbortová - kontaktní osoba pro účastníky
frybortova@pmo.cz
+ 420 606 704 288
+ 420 541 637 222
• komunikuje s účastníky konference
• zodpovídá za příjem přihlášek a administraci
• vede registrační listinu

Bc. Petr Chmelař - kontaktní osoba pro přednášející
chmelar@pmo.cz
+ 420 606 044 895
+ 420 541 637 319
• sestavuje program konference a komunikuje s přednášejícími
• komunikuje s odbornými partnery

Ing. Jana Kučerová - kontaktní osoba pro partnery
kucerova@pmo.cz
+ 420 702 153 308
+ 420 541 637 317
• komunikuje s partnery konference
• zodpovídá za průběh konference