Vodní nádrže 2015

Ve dnech 6. – 7. října 2015 se v Brně uskutečnila vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015.

Program konference Vodní nádrže 2015 ke stažení zde.

Sborník konference Vodní nádrže 2015 ke stažení zde.

Příspěvky:

Adámek – Hodnocení rybářského využití koupacích vod

Beránek – Vliv zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží

Broža – Vodohospodářské dluhy

Dobiáš – Změna vstupu fosforu do VN Švihov

Duras – Fosfor – Co je nového

Fiala – Detailní monitoring odnosu fosforu do VD Vranov

Hejzlar – Eutrofizační účinnost fosforu – Lipno

Holba – Cesta k fosfátové platformě

Jan – Hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci

Jelínková – Může složení rybí obsádky ovlivnit zdravotní stav ryb

Kodeš – Screening emergentních polutantů pomocí pasivních vzorkovačů

Konečná – Studie ochrany půdy a vody v povodí Jihlavy

Kosour – VN Vranov

Králík – Modelový výzkum VD Ludkovice a VD Bojkovice

Krása – Eroze zemědělské půdy

Liška – Farmaka našich vod

Očásková – Bylo by možné zlepšit stav povrchových vod rychleji

Opatřilová – Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary

Potužák – Rybniční sediment

Pumann – Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním

Rocha – Critical Review of Phosphorus Problematic in Europe

Rožnovský – Vláhová bilance

Rupp – Biosealing

Ryšavý – Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov

SMP CZ – Představení společnosti

Sýkora, Ič – VN Hriňová

Tlapák – Využití malých VN

Überreiter – Abwasserhandlung in Österreich

Weigelhofer – In-stream phosphorous retention and sedimentary phosphorous release

Zahrádka – Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice