Program

Úterý 3. října 2017

7:30–9:00 Registrace

9:00 Úvod konference

 Zástupci Povodí Moravy, s.p. a Ministerstva zemědělství ČR

 _________________________________________________________________________________

Blok č. 1: 20 let zkušeností od povodní v roce 1997

9:20 Povodí Moravy dvacet let po povodni 1997 – videodokument

Povodí Moravy, s.p.

9:40 Předpovědní povodňová služba po roce 1997, současnost a trendy pro budoucnost

Daňhelka J., Čekal R., Vlasák T.

10:00 Rozvoj matematického modelování na Povodí Moravy, s.p., od roku 1997

Špatka J., Tůma A., Bíza P., Gimun V.

10:20 Přestávka na kávu

_________________________________________________________________________________

Blok č. 2: Správa a funkce vodních nádrží, výhledové nádrže

10:40 Jaké chtějí občané ČR vodní nádrže a kolik jsou ochotní za ně zaplatit?

Máca V., Ščasný M., Zvěřinová I.

11:00 Příprava vodních nádrží Vlachovice a Skalička

Tůma A., Fína D.

11:20 Současný stav předpovědní povodňové služby v povodí řeky Moravy

Janál P.

11:40 Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data

Marton D., Starý M.

12:00 Oběd, přestávka

13:20 Funkce VD za sucha i povodní, provoz nádrží

Tanajewski M.

13:40 Vplyv vodných stavieb Orava a Liptovská Mara na znižovanie rizika tvorby ľadochodu a srieňov

Caban P., Vykroč J.

_______________________________________________________________________________

Blok č. 3: Plánování v oblasti vod

14:00 Jak dobře naplánovat zmírňující opatření na vodních nádržích

Opatřilová L.

14:20 17 let Rámcové směrnice o vodě – přínos ano nebo ne?

Čudková K.

 14:40 Přestávka na kávu

_________________________________________________________________________________

Blok České fosforové platformy: Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin 

15:00 Představení České fosforové platformy

Duras J., Holba M., Kočí V., Kosour D.

15:20 Třetí stupeň ČOV Třebíč – rok provozu

Foller J.

15:40 Komplexní analýza emisí fosforu ze všech obcí v povodích Lomnice, Skalice, Loděnice a Želivky a jejich vliv na stav vodních útvarů

Rosendorf P., Fiala D., Beneš J., Duras J., Potužák J., Liška M.

16:00 Historie koncentrací fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomických změn v povodí a vývoje klimatu

Hejzlar J., Vystavna Y., Kopáček J.

16:20 Samočistící procesy v povodí VN Švihov: rybníky a drobné vodní toky

Duras J., Marcel M., Boháček V.

16:40 Zanášení toků a nádrží – plošné zemědělské znečištění v povodí Vltavy

Krása J., Dostál T., Bauer M., Jáchymová B., Devátý J.

17:00 Monitoring kvality VN Jordán v Táboře – cesta od odbahnění ke srážení fosforu v povodí

Potužák J, Duras J., Faina R., Fišer J.

17:20 Vliv dostupnosti akceptorů elektronů na biogeochemické procesy a cyklus fosforu v sedimentu

Jan J., Petráš D., Osafo N., Tomková I., Hubáček T., Sirová D., Borovec J.

17:40 Přednáška s fotografiemi z cest

Petr Jan Juračka

19:00 Společenský večer

Středa 4. října 2017

8:30 Posterová sekce

_________________________________________________________________________________

Blok č. 5: Vliv sucha na vodní systémy a lidskou spotřebu

9:00 Preference Čechů pro adaptační opatření ke zmírnění dopadů povodní a sucha: technická, přírodě blízká, nebo doprovodná opatření?

Zvěřinová I., Ščasný M., Martínková Z.

9:20 Pozorované změny a výhled pro vodní bilanci a potřebu vody v zemědělské krajině České republiky

Trnka M. a kol.

9:40 Vláhová bilance jako ukazatel dostupné vody v krajině

Rožnovský J.

10:00 Modrozelená infrastruktura: naděje pro řeky, naděje pro člověka

Vítek J.

10:20 Přestávka na kávu

_________________________________________________________________________________

Blok č. 6: Ochrana vodárenských nádrží, biomanipulace, další problémy

10:40 Ochranná pásma vodních zdrojů

Novák J., Oppeltová P.

11:00 Dynamika vyplavování pesticidních látek v povodí Čechtického potoka

Dobiáš J., Liška M.

11:20 Dynamika fytoplanktonu vodárenské nádrže Hamry v průběhu biomanipulačních opatření

Kopp R., Zapletal T., Jurajda P., Adámek Z., Jurek L., Hadašová L.

11:40 Vodní nádrže a vnitrozemská plavba

Němcová K.

12:00 Závěr konference, oběd