Vodní nádrže 2017

Ve dnech 3. - 4. října 2017 se v Brně uskutečnila vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017.

Předpovědní povodňová služba po roce 1997, současnost a trendy pro budoucnost (Daňhelka J., Čekal R., Vlasák T.)

Rozvoj matematického modelování na Povodí Moravy, s.p., od roku 1997 patka J., Tůma A., Bíza P., Gimun V.)

Jaké chtějí občané ČR vodní nádrže a kolik jsou ochotní za ně zaplatit? (Máca V., Ščasný M., Zvěřinová I.)

Příprava vodních nádrží Vlachovice a Skalička (Tůma A., Fína D.)

Současný stav předpovědní povodňové služby v povodí řeky Moravy (Janál P.)

Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data (Marton D., Starý M.)

Funkce VD za sucha i povodní, provoz nádrží (Tanajewski M.)

Vplyv vodných stavieb Orava a Liptovská Mara na znižovanie rizika tvorby ľadochodu a srieňov (Caban P., Vykroč J.)

Jak dobře naplánovat zmírňující opatření na vodních nádržích (Opatřilová L.)

17 let Rámcové směrnice o vodě – přínos ano nebo ne? (Čudková K.)

Představení České fosforové platformy (Duras J., Holba M., Kočí V., Kosour D.)

Třetí stupeň ČOV Třebíč – rok provozu (Foller J.)

Komplexní analýza emisí fosforu ze všech obcí v povodích Lomnice, Skalice, Loděnice a Želivky a jejich vliv na stav vodních útvarů (Rosendorf P., Fiala D., Beneš J., Duras J., Potužák J., Liška M.)

Historie koncentrací fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomických změn v povodí a vývoje klimatu (Hejzlar J., Vystavna Y., Kopáček J.)

Samočistící procesy v povodí VN Švihov: rybníky a drobné vodní toky (Duras J., Marcel M., Boháček V.)

Zanášení toků a nádrží – plošné zemědělské znečištění v povodí Vltavy (Krása J., Dostál T., Bauer M., Jáchymová B., Devátý J.)

Monitoring kvality VN Jordán v Táboře – cesta od odbahnění ke srážení fosforu v povodí (Potužák J, Duras J., Faina R., Fišer J.)

Vliv dostupnosti akceptorů elektronů na biogeochemické procesy a cyklus fosforu v sedimentu (Jan J., Petráš D., Osafo N., Tomková I., Hubáček T., Sirová D., Borovec J.)

Preference Čechů pro adaptační opatření ke zmírnění dopadů povodní a sucha: technická, přírodě blízká, nebo doprovodná opatření? (Zvěřinová I., Ščasný M., Martínková Z.)

Pozorované změny a výhled pro vodní bilanci a potřebu vody v zemědělské krajině České republiky (Trnka M. a kol.)

Vláhová bilance jako ukazatel dostupné vody v krajině (Rožnovský J.)

Modrozelená infrastruktura: naděje pro řeky, naděje pro člověka (Vítek J.)

Ochranná pásma vodních zdrojů (Novák J., Oppeltová P.)

Dynamika vyplavování pesticidních látek v povodí Čechtického potoka (Dobiáš J., Liška M.)

Dynamika fytoplanktonu vodárenské nádrže Hamry v průběhu biomanipulačních opatření (Kopp R., Zapletal T., Jurajda P., Adámek Z., Jurek L., Hadašová L.)

Vodní nádrže a vnitrozemská plavba (Němcová K.)